WebmasterPříjezd delegací z partnerských měst bude akce organizačně velice náročná. Její náplní bude seznámení našich hostů s městem a jeho okolím , a především seznámení s lidmi a jejich životem a navázání přímých kontaktů. Proto se už nyní obracíme na všechny, kdo by měli zájem pomoci při organizaci této akce a poznat tak nové lidi a jejich zvyky, aby o sobě dali vědět nejlépe na E-Mailové adrese (viz. kontakt) nebo osobně paní Zuzaně Čermákové v Hankově domě nebo panu Jaroslavu Neumannovi na gymnáziu. Hledáme všechny, kdo jsou schopni a ochotni ubytovat na jeden víkend někoho doma nebo se chtějí aktivně podílet na organizování některé z akcí. Znalost jazyka není podmínkou. Upřímně upozorňujeme, že protihodnotou za vynaložené úsilí není materiální zisk, ale možnost dozvědět se něco nového o našich budoucích partnerech v Evropské unii, navázat osobní kontakty a aktivně přispět k přátelství mezi lidmi. Ve Verneuil a Piegaru se ti již léta daří. Doufáme, že i u nás to dokážeme.

Copyright © Jumelage 2003