WebmasterDne 19.4.2002 se uskutečnila první valná hromada Sdružení pro spolupráci se zahraničím, svolaná přípravným výborem této organizace. Na valné hromadě byly schváleny stanovy sdružení a v tajných volbách zvolena jedenáctičlenná rada, která pak zvolila pětičlenný výbor, v jehož čele stojí Zuzana Čermáková.Valnou hromadou tak skončilo přípravné období, kdy naše město bylo nejprve osloveno francouzským městem Verneuil-en-Halatte nabídkou spolupráce. Byly učiněny první kroky, uskutečnily se první vzájemné návštěvy. Výsledkem bylo slavnostní podepsání Charty přátelství předsedkyní přípravného výboru Zuzanou Čermákovou a tehdejším starostou města Viktorem Švubem , které se uskutečnilo 6.5.2001 ve Verneuil za účasti dalších měst, se kterými má toto francouzské město partnerské styky. Členy královédvorské delegace byli kromě představitelů města a sdružení i zpěváci Komorního sboru, jejichž vystoupení byla velice úspěšná, a volejbalové mužstvo, které sehrálo v rámci programu přátelské střetnutí s francouzským soupeřem. V roce 2002 se možnosti spolupráce rozšířily i na italské město Piegaro, které projevilo zájem o podepsání Charty o přátelství. Podpis se uskutečnil i díky pochopení a podpoře města v říjnu roku 2002 v rámci oslav desátého výročí partnerství Verneuil a Piegara.

Copyright © Jumelage 2003