WebmasterObčanské sdružení pro spolupráci se zahraničím je organizace, která chce pečovat a podporovat zahraniční aktivity občanů města a především výměny v rámci partnerství měst. Toto partnerství probíhá s podporou Evropské komise v Bruselu a soustřeďuje se na bližší poznávání kultur a života lidí v různých částech Evropy. Činnost sdružení vychází z iniciativy občanů a je nezávislá na státních orgánech. Může mít nejrůznější podoby, např.jazykové kurzy, výměnné návštěvy jednotlivců, rodin nebo spolků, spolupráce škol, sportovní výměnné akce apod.

Copyright © Jumelage 2003